RAPORT

7

„Inwestycja w wiedzę daje najlepsze odsetki”

Benjamin Franklin

Celem raportu jest przedstawienie rekomendacji zmian w systemie szkolnictwa obowiązkowego w celu podniesienia świadomości ekonomiczno-finansowej młodych Polaków.

• Żyjemy w czasach wszechobecnego braku świadomości ekonomiczno-finansowej. Potwierdzają to globalne badania – jedynie 33% dorosłych osób na świecie posiada podstawową wiedzę z tego zakresu, co oznacza, że ok. 3,5 mld pełnoletnich nie rozumie podstawowych pojęć finansowych.
• Na tym tle Polska nie jest „zieloną wyspą” – poziom wiedzy z zakresu ekonomii i finansów w Polsce jest stosunkowo niski, również w porównaniu z innymi krajami o podobnym stopniu rozwoju.
• Przyswajanie wiedzy ekonomiczno-finansowej jest drogą, która powinna trwać przez całe życie. W polskim systemie szkolnictwa trwa ona jedynie 60 godzin lekcyjnych (niecałe 2 dni) w ciągu 12 lat edukacji.
• To zdecydowanie za mało, żeby zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności, które powinny przygotować młode osoby do prawidłowego podejmowania decyzji finansowych i wejścia w dorosłość.
• Świadomość ekonomiczno-finansowa kształtowana w początkowych latach życia może mieć znaczący, pozytywny wpływ na zachowanie oraz skuteczność podejmowanych decyzji odnoszących się do sfery finansowej.
• Jest ona również istotnym elementem dalszego, zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego Polski. Dlatego też rozpoczęcie zmian od poprawy systemu edukacji obowiązkowej jest efektywne poprzez oddziaływanie na szeroką skalę, kładąc odpowiednie fundamenty pod dalsze działania mające na celu poprawę świadomości ekonomiczno-finansowej polskiego społeczeństwa.