Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Instytut Inicjatyw Gospodarczych i Konsumenckich „INSTIGOS” z siedzibą w Warszawie, ul. Floriana Znanieckiego 4A /50, kod pocztowy 03-980, adres e-mail: biuro@instigos.org

Cofnięcie zgody
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe
Korzystając z platformy użytkownicy pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują się by podać swoje dane. Otrzymanie dostępu do materiałów edukacyjnych wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać dane osoby. Będziemy przetwarzać Twojego dane osobowe, tj.:
1) Nazwa użytkownika
2) Adres e-mail
3) Nazwa szkoły (w przypadku gdy została podana)
4) Imię (w przypadku gdy zostało podane)
5) Nazwisko (w przypadku gdy zostało podane w treści w/w pól)

w celu:
1) założenia i prowadzenia konta użytkownika w serwisie www.fedk.pl (podstawa: art. 6 ust 1 lit. b RODO)
2) uzyskania przez Ciebie dostępu do materiałów szkoleniowych (podstawa: z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3) wykonania usługi newslettera, tj. otrzymania informacji o tematyce edukacyjnej, np. szkolenia (podstawa: art. 6 ust 1 lit. a RODO)
4) analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
5) statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest koniecznie do uzyskania dostępu do materiałów edukacyjnych.

Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem kontakt@fedk.pl.

Okres przechowywania danych
Będziemy przetwarzać dane użytkownika przez czas przez jaki utrzymywać będzie on status zarejestrowanego użytkownika (to znaczy do momentu, aż zdecyduje się on wyrejestrować).

Odbiorcy danych
Administrator korzysta w swojej działalności z usług innych podmiotów, w związku z czym w uzasadnionych przypadkach przekazuje Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:
a) operatorzy systemów informatycznych

Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) prawo do przenoszenia danych;
6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zmiany w Polityce Prywatności
Stosownie do potrzeb zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.