Kim jesteśmy?

Poznaj nasze wartości

Jesteśmy przekonani, że inwestycja w wiedzę daje najlepsze odsetki, dlatego powstała inicjatywa „Finanse i Ekonomia Dla Każdego” (FEDK). Nasz zespół składa się z pasjonatów ekonomii oraz finansów, absolwentów polskich i zagranicznych uczelni ekonomicznych. Definiują nas nasze wartości: pasja, profesjonalizm, pracowitość, odwaga i rozwój. Prowadzona działalność edukacyjna w ostatnich latach umocniła nasze przeświadczenie o potrzebie praktycznego oraz skutecznego kształcenia ekonomiczno-finansowego polskiego społeczeństwa, zwłaszcza na etapie szkolnictwa obowiązkowego.

7

Co robimy?

Poznaj naszą misję

Naszą misją jest podejmowanie kompleksowych działań na rzecz podnoszenia świadomości ekonomiczno-finansowej polskiego społeczeństwa. Obecnie na inicjatywę FEDK składają się projekty edukacyjne mające wspólny cel — podnoszenie świadomości ekonomiczno-finansowej Polaków. Nasza działalność skupiona jest na tworzeniu materiałów edukacyjnych, między innymi dla nauczycieli podstaw przedsiębiorczości oraz prowadzeniu warsztatów, głównie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Angażujemy się również w inne działalności, które wpisują się w naszą misją. Tworzymy fundament dalszych zmian, mających na celu stworzenie i wdrożenie programu na rzecz systematycznego podnoszenia świadomości ekonomiczno-finansowej polskiego społeczeństwa.

7

Gdzie zmierzamy?

Poznaj naszą wizję

Naszą wizją jest wyedukowane społeczeństwo, które racjonalnie i świadomie podejmuje decyzje w sferze ekonomiczno-finansowej. Wierzymy, że wyedukowane społeczeństwo, które podejmuje racjonalne i świadome decyzje w sferze ekonomiczno-finansowej jest fundamentem dalszego, zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego Polski. Chcemy żyć w kraju, w którym ludzie efektywnie gospodarują swoimi zasobami, co będzie miało wpływ na ich budżet osobisty, rodzinny, całe społeczeństwo oraz gospodarkę.