Strona w budowie

Inicjatywa FEDK (Finanse i Ekonomia Dla Każdego) składa się z projektów edukacyjnych mających wspólny cel – podnoszenie świadomości ekonomiczno-finansowej Polaków.

Naszą wizją jest wyedukowane społeczeństwo, które racjonalnie i świadomie podejmuje decyzje w sferze ekonomiczno-finansowej. Wierzymy, że wyedukowane społeczeństwo, które podejmuje racjonalne i świadome decyzje w sferze ekonomiczno-finansowej jest fundamentem dalszego, zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego Polski. 

Stworzyliśmy raport "Program poprawy świadomości ekonomiczno-finansowej Polaków. Rekomendacje zmian w systemie szkolnictwa obowiązkowego", którego celem jest przedstawienie rekomendacji zmian w systemie szkolnictwa obowiązkowego w celu podniesienia świadomości ekonomiczno-finansowej młodych Polaków.